Live Schedule

~2021年Live情報~コロナウイルスの影響によりスケジュールが流動的です

・5月15日横浜Abeem 17時スタート
・6月5日佐賀・雷神
・6月6日福岡Kid Rock
・10月10日名古屋・大須演芸場(予定)
以降情報解禁が決まりましたら掲載していきます

Tôi đã tạo một kênh YouTube。
Đó là một khóa học lib quảng cáo guitar。Nó không chỉ là một bài giảng、Tôi muốn tiến hành trong khi đan xen các ý tưởng âm nhạc.。
https://www.youtube.com/channel/UCVBmYbHff1vQsQMcWe6SQyw

Đặt cảm ơn bạn, chẳng hạn như tin nhắn e-mail。