Live Schedule

~2021年Live情報~コロナウイルスの影響によりスケジュールが流動的です

Tôi đã tạo một kênh YouTube。
Đó là một khóa học lib quảng cáo guitar。Nó không chỉ là một bài giảng、Tôi muốn tiến hành trong khi đan xen các ý tưởng âm nhạc.。
https://www.youtube.com/channel/UCVBmYbHff1vQsQMcWe6SQyw

Đặt cảm ơn bạn, chẳng hạn như tin nhắn e-mail。