Không có hình ảnh

2013Năm du lịch Kyushu thứ hai

2013On November 15 sekishow 0

hiện nay、Đó là trong các tour du lịch sống của tất cả 31 buổi biểu diễn。 11Tháng đến 12 tháng、Đi trên một tour du lịch đến Kyushu lại。Lịch trình tại trang thông tin trực tiếp。 thông tin trực tiếp khác Rocca trong ngày-to-ngày thứ blog của ở đây là Live Thông tin ★ Frankenstein tốc độ của lối đi cà phê âm thanh (Sonic Cafe) Không gian quán cà phê khác、Hãy hơn nội dung của ※ trên Nếu bạn sẽ gửi e-mail, chẳng hạn như đặt phòng từ một chiếc điện thoại di động một、Xin vui lòng gửi cho họ thư từ sekishow.jp sẵn sàng tiếp nhận。