Live Schedule

~ Thông tin trực tiếp năm 2020 ~ Do ảnh hưởng của virus corona, sau nửa cuối tháng 3、6Tất cả các lịch trình trực tiếp cho đến tháng đã bị hủy bỏ.。。(Ngày 16 tháng 4, ngày 29 tháng 7, ngày 30 tháng 7, được quảng bá là buổi biểu diễn chuyển nhượng của Azabu Juban Wild Side, sẽ không được tổ chức.)

vì thế、Tôi đã tạo một kênh YouTube。
Đó là một khóa học lib quảng cáo guitar。Nó không chỉ là một bài giảng、Tôi muốn tiến hành trong khi đan xen các ý tưởng âm nhạc.。
https://www.youtube.com/channel/UCVBmYbHff1vQsQMcWe6SQyw

4Ngày 16 tháng 5 Azabu Juban Wild Side

Đặt cảm ơn bạn, chẳng hạn như tin nhắn e-mail。Các chi tiết được hoàn thiện và cập nhật càng sớm càng。